Beboer- og pårørenderådBeboer- og pårørenderådet består af

  • 5 beboer-/pårørenderepræsentanter
  • 1 medarbejderrepræsentant
  • 1 rep. fra Ældrerådet
  • Gruppeleder - har sekretærfunktion

Beboer- og pårørenderådets formål

  • At skabe et godt aktivt miljø for alle interessegrupper på plejecentret.

Beboer- og pårørenderådets opgaver er bl.a.

  • Medvirke ved planlægning og afvikling af aktiviteter.
  • Deltage i bruger-/pårørenderådets møder.
  • Oprette støtteforening/vennekreds fra nærmiljøet til glæde for plejecentrets brugere.

Kontakt

Kaas Plejecenter
Gammelgaardsvej 44, Kaas
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 87 40

Centerleder
Jeanette Margrethe Serup
Tlf.: 41 91 37 41
jms@jammerbugt.dk

Områdeleder
Tanja Christensen
Tlf.: 41 91 37 52
tjc@jammerbugt.dk