Hverdagen på Kaas Plejecenter

Et leve og bo miljø er den ramme, der sikrer de mest svækkede i samfundet en mulighed for at være i et miljø, som indeholder en række af de elementer, livet rummer.

Målet med leve og bo miljøerne er at skabe atmosfære og et hjem for beboerne, der i mindst mulig omfang bærer præg af at være institution.

Som medarbejder i et leve og bo miljø, vil vi skabe optimale rammer for de ældre. Det vi bl.a. tager udgangspunkt i er:

  • Beboerne har mulighed for at leve det hverdagsliv, de ønsker og magter.
  • Frihed til forskellighed - der er åbenhed overfor forandringer.
  • Beboerne har reel selv- og medbestemmelse.
  • Beboerne bor i overskuelige enheder og IKKE på en institution. Personalet arbejder i beboerens hjem, hvor dennes normer, regler og meninger respekteres.
  • Opgaverne udføres med en høj grad af fleksibilitet. Der bliver taget hensyn til beboerens individuelle ønsker.
  • Maden bliver en central rolle i hverdagslivet. Om muligt tilberedes måltider eller enkelte retter i relation til beboerne.
  • Personalet har relevante socialfaglige og plejefaglige kompetencer og der arbejdes på tværs af faggrænser.
  • De pårørende støtter op omkring og respekterer de ældres valg.

Forventningerne til de mere hverdagsorienterede aktiviteter og gøremål opfattes ikke altid ens mellem beboere, pårørende og personale.

Det kan opleves, at der er stor forskel på, hvad pårørende har af forventninger til et aktivt liv set i relation til det, beboerne magter og ønsker.

Pårørende har en central rolle i et leve og bo miljø. Som pårørende bør man forholde sig til, hvordan man bedst varetager interesserne for den, man er pårørende til og gøre sig klart, hvad man kan forvente, at de ansatte tager sig af.

Eksempelvis at pårørende ledsager beboeren til indlæggelse eller undersøgelse på sygehuset, til egen læge/vagtlæge eller ledsager til indkøb. At de pårørende med beboeren skaber en hyggelig atmosfære i lejligheden f. eks. ved at hjælpe med at pynte til helligdage, ordne blomster og pudse sølvtøj.

Dialog mellem pårørende og personale er meget vigtig. Her skulle gerne skabes et tillidsforhold, så samarbejdet kan udvikles og styrkes. I forhold til aktiviteter er dialogen mellem beboere, pårørende og personale af stor betydning.

Pårørende i forhold til ældre med reduceret handlekompetence omkring egne forhold, forventes i dag at indgå som aktive medspillere.

Er den pårørende en aktiv medspiller, vil det optimere beboerens trivsel i leve og bo miljøet.

Personalet har brug for indsigt i, hvad det er for et liv, beboeren har levet, før de kom til et leve og bo miljø. Med den viden sikrer personalet, at sprog og adfærd matcher den enkelte beboer.

Små hverdagsaktiviteter f. eks. den daglige pleje, borddækning og en tur i haven, er eksempler på aktiviteter, som har betydning for beboernes hverdagsliv, og som er med til at styrke trivslen i leve og bo miljøet. Alderdommen er ligesom den øvrige del af livet ikke en lang repetition af tidligere behovsmønstre. Også i den sene alderdom ændrer man sig og tilpasser behovene til de livsmuligheder, der nu er til stede.

Kontakt

Kaas Plejecenter
Gammelgaardsvej 44, Kaas
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 87 40

Centerleder
Jeanette Margrethe Serup
Tlf.: 41 91 37 41
jms@jammerbugt.dk

Områdeleder
Tanja Christensen
Tlf.: 41 91 37 52
tjc@jammerbugt.dk